Vi har mange høgt kompetente tilsette som kan levere ulike tenester

Salg av tenester

Kurs, verksted, dirigent, instruktør
Mange av våre tilsette kan leiast til ulike oppgaver.
Vi kan levere:
Undervisning i skole og barnehager
Låtskrivarverkstad på Norsk
Animasjonsverkstad
Dirigenttenester til kor og korps
Musikalsk leiing av diverse framsyningar
Regitenester
Akkompagnement og musikktenester
Korte kurs i song, gitar, piano mm
Elevunderholdning i dans, drama og musikk på diverse tilstelningar
Og mykje meir.

Kostnad på dette vil variere ut frå omfang og lønsnivå.

Ta gjerne kontakt med oss