Vi har mange kompetente tilsette som kan levere ulike tenester

Salg av tenester

Kurs, verksted, dirigent, instruktør

Mange av våre tilsette kan leiast til ulike oppgaver. Vi kan ved ledig kapasitet levere: Undervisning i skole og barnehager Låtskrivarverkstad på Norsk, Dirigenttenester til kor og korps. Musikalsk leiing av diverse framsyningar. Regitenester, akkompagnement og musikktenester.  Korte kurs i song, gitar, piano mm
Elevunderholdning i dans, drama og musikk på diverse tilstelningar...  Kostnad på dette vil variere ut frå omfang og lønnsnivå. Ta gjerne kontakt med oss