Vi har mange høgt kompetente tilsette som kan levere ulike tenester

Salg av tenester

Kurs, verksted, dirigent, instruktør

Mange av våre tilsette kan leiast til ulike oppgaver. Vi kan levere: Undervisning i skole og barnehager Låtskrivarverkstad på Norsk Dirigenttenester til kor og korps Musikalsk leiing av diverse framsyningar Regitenester Akkompagnement og musikktenester Korte kurs i song, gitar, piano mm Elevunderholdning i dans, drama og musikk på diverse tilstelningar Og mykje meir. Kostnad på dette vil variere ut frå omfang og lønsnivå. Ta gjerne kontakt med oss