Om oss

Kulturskolen på Indre Nordmøre er ein interkommunal kulturskole for kommunane Rindal, Halsa og Surnadal.

Skolen vart etablert som den første interkommunale kulturskolen i landet fra 1. august 1998. Rindal og Surnadal hadde musikkskolar fra 1980 og Halsa hadde kjøpt tjenester fra Surnadal sidan 1993.

Skolen har administrasjonslokale i det regionale kulturhusetSkei i Surnadal. Undervisninga går føre seg der og rundt om på skolane og andre lokale i dei tre kommunane.

Skolen har i dag ca. 540 elevar i musikk, dans, bildefag og drama. Vi har vel 8 årsverk fordelt på 13 lærarar, sekretær og rektor. Vi sel tenester til skolar, lag og foreiningar og prøver å delta i mange spennande aktivitetar og prosjekt i lag med både lokale og regionale aktørar/organisasjonar/institusjonar. Lærarane våre har ei solid kunstnarisk og pedagogisk utdanning.