Om oss

Surnadal og Rindal Kulturskole er frå 01.01.2020 ein interkommunal kulturskole for Surnadal og Rindal. Surnadal er vertskommune for samarbeidet.

Skolen har administrasjonslokale i det regionale kulturhusetSkei i Surnadal. Undervisninga går føre seg der og rundt om på skolane og andre lokale i begge kommunane. 

Kontakt oss via epost: kulturskolen@surnadal.kommune.no eller mobil: 90292290

Skolen har ca 400 elevplassar i musikk, dans, bildefag og drama. Vi har ca 7 årsverk fordelt på 10 lærarar, sekretær og rektor. Vi sel tenester til skolar, lag og foreiningar og prøver å delta i mange spennande aktivitetar og prosjekt i lag med både lokale og regionale aktørar/organisasjonar/institusjonar. Lærarane våre har i hovedsak kunstnarisk og pedagogisk utdanning.

Sjå vår lokale læreplan her