Da Sander van der Loo har sagt opp stillinga si søker vi etter arvtageren hans

DIRIGENT OG TREBLÅSLÆRER SØKES 65% STILLING

Stillinga er dirigering av korps og kor, samt undervisning på treblåsinstrument.

 

 

STILLING SOM DIRIGENT OG TREBLÅS-/MUSIKKLÆRER INNTIL 65%

 

Kulturskolen på Indre Nordmøre er ein interkommunal kulturskole for kommunene Halsa, Rindal og Surnadal. Vi har ledig inntil 65% stilling som treblås og musikklærar fra 01.08.19

Vi søker etter treblåslærer med faglig og pedagogisk utdanning på universitet-/høgskolenivå på klarinett, saksofon og/eller fløyte. Stillinga omfatter undervisning på desse tre instrumentgruppene. I tillegg kan det bli anna musikkundervisning dersom søker har relevant kompetanse på andre områder og elevgrunnlaget er til stades.
Stillinga innheld salg av dirigenttenester til to skolekorps og eit blandakor.
 

Undervisningssteder Surnadal og Rindal

 

Stillinga omfatter både kulturskoleundervisning og salg av tjenester til korps og kor. Personlige egenskaper, sjølvstendig arbeid og samarbeidskompetanse blir sterkt vektlagt.

 

Søkar må disponere bil og ha gode norskferdigheter.

Tilsetting etter gjeldende regelverk.

Gyldig politiattest må leggast fram ved tilsetting.

 

Nærare opplysinger om innhald i stillinga og skolen får du ved å kontakte:

Rektor Torbjørn Larsen, mob: 41542117 eller kin@surnadal.kommune.no

 

Skriftlig søknad sendes til:

Kulturskolen på Indre Nordmøre

Svartvassvegen 1

6650 Surnadal

Eller Kin@surnadal.kommune.no

 

Søknadsfrist: 5. juni 2019