Ledig vikariat som gitar/tromme og bandlærar 100% Songlærar i 20%

https://surnadal.easycruit.com/vacancy/3332411/209347?iso=nn

https://surnadal.easycruit.com/vacancy/3332435/209347?iso=nn

Musikklærar gitar/trommer/band, vikariat i 100% stilling

Surnadal og Rindal kulturskole har ledig vikariat for musikklærar i 100% stilling i perioden 01.08.24 - 31.12.24

Vi er ein interkommunal kulturskole for kommunane Rindal og Surnadal.

 

Vi søker etter musikklærar med fagleg og pedagogisk utdanning på universitet-/høgskulenivå.

Stillinga inneber undervisning i gitar, trommer, bandleiing, prosjektarbeid og andre oppgåver innafor musikkavdelinga.

Undervisningsstader Surnadal og Rindal.

Gode norskkunnskapar, muntleg og skriftleg, er nødvendig med tanke på god kommunikasjon og dialog med målgruppa og for nødvendig dokumentasjon knytt til arbeidet.

 

Søkar må ha førarkort kl.B og disponere eigen bil.

Tilfredsstillande politiattest, ikkje eldre enn tre månader, skal leggast fram før oppstart.

 

Tilsetting i tråd med gjeldande avtaleverk.

 

Songlærar, vikariat i 20% stilling i perioden 01.08.24 - 31.12.24

Vi er ein interkommunal kulturskole for kommunane Rindal og Surnadal.

Vi har, med atterhald, ledig 20% stilling som musikkpedagog i perioden 01.08.24 - 31.12.24.

 

Vi søker etter songlærar med falgeg og pedagogisk utdanning på universitet-/høgskulenivå, gjerne også med kompetanse på biinstrument.

Stillinga inneber undervisning i song, prosjektarbeid og evt andre oppgåver i musikkavdelinga.

 

Gode norskkunnskapar, muntleg og skriftleg, er nødvendig med tanke på god kommunikasjon og dialog med målgruppa og for nødvendig dokumentasjon knytt til arbeidet.

 

Søkar må ha førarkort kl.B og disponere eigen bil.

Tilfredsstillande politiattest, ikkje eldre enn tre månader, skal leggast fram før oppstart.

 

Tilsetting i tråd med gjeldande avtaleverk.