Band, gitar, trommer, bass

Gitar og band.

Har du lyst til å spille gitar, slagverk eller bassgitar?   Har du lyst til å bli med å lage det nye kule rockebandet som skal erobre verden med storm?
 

I gitar- og bandundervisningen legger vi grunnlaget for alt dette. Her kan du lære å spille rock’n roll, jazz eller viser på ekte vis, og enda mer.
Elevene lærer først grunnleggende teknikker innen instrumentet de melder seg på, enten det er gitar, bass eller slagverk.
På gitar jobber vi først en god del med grunnleggende akkorder, og spiller sanger med disse. Så begynner vi litt med rytmespill for høyrehånd, og utvider gradvis med fingerspill, barrégrep, tabulaturspill, soloimprovisasjon, noter osv.
Bassopplæringen starter også med grunnleggende spilleteknikk for begge hender, og går via enkle rytmiske øvelser til tabulaturspill og lesing av akkordskjema over til kjente jazz- og populærmusikalske elementer som rytmiske figurer, walking-bass osv.
På slagverk jobber vi ofte med enkle noter for skarptrommen til å begynne med, for å øve oss i stikketeknikk, telling, takt og underdeling. Så går vi over på trommesettet, og spiller standard rockegroover i 4/4-takt før vi utvider med break-improvisasjon og andre taktarter som eks ¾, 6/8 osv.
Om du har gått enten på gitar, slagverk eller bass en stund, er du kanskje kar for å spille i band. Her får eleven trening i å spille sammen med andre, fast en gang i uken. Her jobber vi mye med å lære å lytte til hverandre når vi spiller i lag, og trene oss på dynamikk, tempo, låtarrangering og framføring. Kulturskolen setter sammen band av elever som har spilt en stund, og det blir ofte fylt på med elever både fra sang- og puiano/keyboard-disiplinene for å få fulltallige elevband med flest mulig instrumenter. Det er også mulig å søke på kulturskolen som band i utgangspunktet hvis noen har spilt i lag før, utenfor Kulturskolen.

For å starte på gitar, bass, slagverk og band bør elevene helst gå i 3. klasse. Noe avhengig av vekst og motorisk utvikling.

Rune Dalager
Faglærer gitar, bass, slagverk og band. I tillegg driver han Kulturskolens låtskriverkurs med Elisabeth Gjørsvik gjennom den kulturelle skolesekken.
Dalager er adjunkt og har sin utdannelse Høgskulen i Volda hvor han har allmennlærerutdanning  med to års fordypning i musikk som påbygning. Han har en bachelorgrad i musikk og musikkpedagogikk med musikkteknologi som hovedemne.
Dalager jobber i tillegg som frilanser som låtskriver, arrangør, gitarist studiotekniker og livelydtekniker. 
Lubomir Aleksandrov (Alex) er musikklærer og musiker. Han er utdannet fra Statens musikkonservatorium i Sofia. Der ledelse og utøvelse i rytmisk musikk er hovedemner. Han har utvød som musiker i mange år før han startet som lærer i Kulturskolen på Indre Nordmøre.