Sang

Liker du å synge?
I sangundervisningen får du lære å utvikle stemmen din, og du får synge sanger i mange ulike stiler, fra pop/rock, r&b, jazz, musikal, viser, folkemusikk og klassisk sang.

 

Sangelevene får undervisning i:

  • grunnleggende sang- og pusteteknikk
  • formidling av tekst og innhold
  • frasering
  • utforsking av ulike uttrykk og stemmeklanger
  • improvisasjon
  • om rytme- og puls
  • grunnleggende notelære
  • innlæring av nye melodier
  • ulike sangstiler

Kulturskolen arrangerer flere elevkonserter i løpet av skoleåret, her kan elevene få vise frem hva de har lært, foran et publikum. Det å delta på konserter er en del av skolens opplæring, og en viktig læringsarena for eleven. Elevene er også involvert i samarbeid med andre kunstformer, som drama, dans og kunstfag, når skolen har større arrangementer eller prosjekter.

De aller yngste elevene undervises gjerne i små grupper, men stort sett individuelt, en til en.
Undervisningen gis ukentlig i Kulturskolens lokaler på Surnadal kulturhus, Halsa skole og Rindal skole.
Faglærer er Elisabeth Gjørsvik

Elisabeth Gjørsvik

Faglærer i sang.
Hun har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo, hvor hun har en cand. philol grad i musikkvitenskap, med rytmisk sang som hovedinstrument, og hun har lang erfaring med klassisk sang. Hun har praktisk-pedagisk utdanning fra institutt for lærerutdannning og skoleforskning, universitetet i Oslo.

Gjørsvik er også sanglærer ved Kristiansund kulturskole i tillegg til at hun jobber som musikk/drama- lærer i verksteder ut til grunnskoler.
For tiden synger hun med Kristansund Storband.